englishВ края на август местност Батлъбоаз, Западни Родопи, се превръща в дом на съ-творяването, преплитащо творчество, радост от живота и прогресивно мислене. Чрез взаимовръзката между отговорност и свобода Беглика Фест 2015 изследва непрекъснатото взаимодействие личност - общност в стремеж към живот в хармония с природата.

Беглика Фест 2015 обещава да бъде богат на нюанси бленд с естествен дъх и цвят на утихващо лято между музикални вечери от междукултурни ритми и форумни дни на дискусия и взаимодействие с прогресивни мисло-дейци на глобалното ни общество.

българскиIn the end of august the Western Rhodopes become home of co-creation of art, joy of life and progressive thinking. Through responsibility and freedom Beglika fest 2015 studies the correlation between the person and the community aspiring harmony with nature.

Beglika fest 2015 promises a rich blend with natural smell and late summer color of musical nights soaked in multicultural rhythm and forum days of discussion and interaction with progressive thinkers of our global society.